GuiActiveUserList.cpp

IdĽ do dokumentacji tego pliku.
00001 #include <QTreeWidget>
00002 #include <QMessageBox>
00003 #include <QMenu>
00004 #include <QString>
00005 #include <QHostAddress>
00006 
00007 #include "exeptions.h"
00008 #include "GuiActiveUserList.h"
00009 
00010 #include <QHeaderView>
00011 
00012 
00013 
00014 GuiActiveUserList::GuiActiveUserList(QWidget *parent): QTreeWidget (parent)
00015 {
00016     this->my_nick.clear();
00017 
00018     QHeaderView *head = new QHeaderView(Qt::Horizontal,this);
00019     head->setMovable ( 0);
00020     head->setResizeMode ( QHeaderView::Stretch);
00021 
00022     this->setHeader ( head);
00023     this->setHeaderLabels ( QStringList (tr("Aktywni Użytkownicy")));
00024     this->setContextMenuPolicy (Qt::CustomContextMenu);
00025 
00026     //SelectionBehavior(QAbstractItemView::SelectRows)
00027     this->setSelectionMode (QAbstractItemView::SingleSelection);
00028     //   this->setSelectionBehavior (QAbstractItemView::SelectItems);
00029 
00030 
00031     //podwójne kliknięcie rozmowa prywatna
00032     connect (this, SIGNAL(itemDoubleClicked ( QTreeWidgetItem * , int )), this, SLOT(sendSignalPrivateChat()));
00033 
00034     //kliknięcie prawym klawiszem myszy otwiera menu z opcjami..
00035     connect (this, SIGNAL( customContextMenuRequested(const QPoint&)), this, SLOT(showUserMenu (const QPoint&)));
00036 
00037 
00038 }
00039 
00040 void GuiActiveUserList::demo()
00041 {
00042 
00043     QString tekst("pebek");
00044     QHostAddress ip;
00045     ip.setAddress ("10.10.10.1");
00046     this->addUser(ip, tekst);
00047 
00048     QString tekst2("n0rn");
00049     QHostAddress ip2;
00050     ip2.setAddress ("10.10.10.2");
00051     this->addUser(ip2, tekst2);
00052 
00053     QString tekst3("gjmp");
00054     QHostAddress ip3;
00055     ip3.setAddress ("10.10.10.3");
00056     this->addUser(ip3, tekst3);
00057 
00058     QString tekst4("pkw");
00059     QHostAddress ip4;
00060     ip4.setAddress ("10.10.10.4");
00061     this->addUser(ip4, tekst4);
00062 
00063     QString tekst5("luik");
00064     QHostAddress ip5;
00065     ip5.setAddress ("10.10.10.5");
00066     this->addUser(ip5, tekst5);
00067 
00068 
00069 }
00070 
00071 QString GuiActiveUserList::returnNameUser(QHostAddress host)
00072 {
00073     QString nick(this->all_users.key(host));
00074     return nick;
00075 }
00076 
00077 QHostAddress GuiActiveUserList::returnIpUser(QString nick)
00078 {
00079     QHostAddress ip(this->all_users.value(nick));
00080     return ip;
00081 }
00082 
00083 void GuiActiveUserList::clearAllUsers()
00084 {
00085     //kasujemy zawartości z piękneogo obiektu QListWidget
00086     this -> clear();
00087     //kasujemy zawartości z tablcy hash z nickami i hostami
00088     this->all_users.clear ();
00089 }
00090 
00091 void GuiActiveUserList::setMyNick(QString nick)
00092 {
00093     if(isUserOnList( nick))
00094     {
00095 
00096         //user istneije taki
00097                 QString error_nick(tr("Nazwa <b>"));
00098                 error_nick.append (nick);
00099                 error_nick.append (tr("</b> jest już używana przez kogoś innego.<br><br>"));
00100                 error_nick.append (tr("<b> zmień nazwę Użytkownika !! </b>)"));
00101 
00102         QWidget widget;
00103         QMessageBox::about(&widget,QString(tr("Wyjątek:")),error_nick);
00104 
00105         emit disconectChatUserExists();
00106     }
00107     else
00108     {
00109         //jeśli nie ma takiego usera
00110         my_nick = nick;
00111         QHostAddress host;
00112         host.setAddress ("0.0.0.0");
00113         //this->addUser(ip, tekst);
00114 
00115         //jeśli wszystko przebiegło oki, to dodajemy usera do listy
00116         QTreeWidgetItem * item = new QTreeWidgetItem (this, 0);
00117         QFont bold;
00118         bold.setBold ( 1 );
00119         bold.setUnderline ( 1);
00120         item->setFont ( 0, bold);
00121         item->setText ( 0, nick );
00122         // dodajemy usera do hasa 
00123         this->all_users.insert (nick, host);
00124         // i sortujemy liste alfabetycznie 
00125         this->sortItems ( 0,Qt::AscendingOrder );
00126     }
00127 }
00128 
00129 bool GuiActiveUserList::isUserOnList(QString nick)
00130 {
00131     QTreeWidgetItem * item = new QTreeWidgetItem ();
00132 
00133     // ile lista ma elemetow
00134     int max_row = this->topLevelItemCount ();
00135     int licznik = 0;
00136     // usuwam z listy
00137     while( licznik < max_row)
00138     {
00139         if( this->topLevelItem ( licznik )->text(0) == nick)
00140         {
00141             return 1;
00142             licznik = max_row;
00143         }
00144         licznik++;
00145     }
00146     return 0;
00147 }
00148 
00149 
00150 void GuiActiveUserList::addUser(QHostAddress host, QString nick)
00151 {
00152 
00153     if(this->isUserOnList(nick))
00154     {
00155     //jeśli użytkownik istneije nic nie robimy
00156     }
00157     else
00158     {
00159         try
00160         {
00161             QString find_nick("");
00162             find_nick = this->returnNameUser(host);
00163 
00164             QHostAddress find_ip("");
00165             find_ip = returnIpUser(find_nick);
00166 
00167             QString test("test");
00168             QHostAddress ip("");
00169             ip = this->all_users.value(nick);
00170 
00171             //jesli ip i nick do dodania jest juz na liscie kontaktow
00172             if(find_nick == nick)
00173             {
00174                     QString error_nick_and_ip(tr("Urzytkownik "));
00175                     error_nick_and_ip.append (nick);
00176                     error_nick_and_ip.append (tr(" juz jest zamieszczony na liscie dostepnych, a jego ip to: "));
00177                     error_nick_and_ip.append (find_ip.toString());
00178 
00179                 //Jakas lipa, ktora nie dziala
00180                 throw Exeptions(800,error_nick_and_ip,
00181                                     tr(" GuiActiveUserList::addUser(QHostAddress host, QString nick)"),
00182                                     tr("w celu ominięcia tego blędu proszę nie wysyalać już dopisanych userów ;D, jeśli nie jesteś developerem proszę poinformuj o tym blędzie autorów programu"));
00183             }
00184             else 
00185             //jeśli nick do dodania jest już na liście kontaktów (ip może byż inne)
00186             if(!(ip.isNull ()))
00187             {
00188                 /*
00189                 QString error_nick("Użytkownik ");
00190                 error_nick.append (nick);
00191                 error_nick.append (" juz jest zamieszczony na liscie dostepnych, a jego ip to: ");
00192                 error_nick.append (ip.toString());
00193                 error_nick.append (" a chial go sobie przypisac wlasciel ip: ");
00194                 error_nick.append (host.toString());
00195                 error_nick.append ("<b> zmien nazwe Urzytkownika !! </b>");
00196 
00197 
00198                 //Jakas lipa, ktora nie dziala
00199                 throw Exeptions(801,error_nick,
00200                                 tr(" GuiActiveUserList::addUser(QHostAddress host, QString nick)"),
00201                                 tr("w celu ominiecia tego bledu prosze nie wysyalac juz dopisanych userow ;D, jesli nie jestes developerem prosze pointoruj o tym bledzie autorow programu"));
00202                 */
00203             }
00204             else 
00205             //jesli adres ip ktos z listy juz ma (moga byc rozne nicki)
00206             if(find_ip == host)
00207             {
00208         
00209                 QString error_ip(tr("ip "));
00210                 error_ip.append (host.toString());
00211                 error_ip.append (tr(" już jest zamieszczony na liście dostępnych, konkretnie ma go: "));
00212                 error_ip.append (this->returnNameUser(host));
00213                 error_ip.append (tr(" a chciał go sobie przypisać użytkownik: "));
00214                 error_ip.append (nick);
00215 
00216                 //Jakas lipa, ktora nie dziala
00217                 throw Exeptions(802,error_ip,
00218                                 tr(" GuiActiveUserList::addUser(QHostAddress host, QString nick)"),
00219                                 tr("w celu ominięcia tego blędu proszę nie wysyałać już dopisanych userów ;D, jeśli nie jesteś developerem proszę poinformuj o tym blędzie autorów programu"));
00220         
00221             }
00222 
00223 
00224             //jeśli wszystko przebiegło oki, to dodajemy usera do listy
00225             QTreeWidgetItem * item = new QTreeWidgetItem (this, 0);
00226             item->setText ( 0, nick );
00227             // dodajemy usera do hasa 
00228             this->all_users.insert (nick, host);
00229             // i sortujemy liste alfabetycznie 
00230             this->sortItems ( 0,Qt::AscendingOrder );
00231 
00232         }
00233 
00234         catch(Exeptions & wyjatek)
00235         {
00236             QWidget widget;
00237             QMessageBox::about(&widget,QString(tr("Wyjątek:")),wyjatek.getErrorMessage());
00238         }
00239     }
00240 }
00241 
00242 void GuiActiveUserList::delUser(QHostAddress host)
00243 {
00244     QTreeWidgetItem * item = new QTreeWidgetItem ();
00245     // poszukiwany wyraz
00246     QString find("");
00247     find = this->returnNameUser(host);
00248     
00249     // ile lista ma elemetow
00250     int max_row = this->topLevelItemCount ();
00251     int licznik = 0;
00252 
00253     // usuwam z listy
00254     while( licznik < max_row)
00255     {
00256         if( this->topLevelItem ( licznik )->text(0) == find)
00257         {
00258             //item = this->takeItem ();
00259             this->takeTopLevelItem ( licznik);
00260             licznik = max_row;
00261         }
00262         licznik++;
00263     }
00264 
00265     // usuwam z tablicy haszującej
00266     all_users.remove(all_users.key(host));
00267 }
00268 
00269 
00270 void GuiActiveUserList::showUserMenu (const QPoint &cos)
00271 {
00272 
00273     QTreeWidgetItem *item = NULL;
00274     item = this->currentItem ();
00275 
00276     if(item != NULL)
00277     {
00278         QTreeWidgetItem * item = currentItem ();
00279         QString biezacy_nick;
00280         biezacy_nick = item->text(0);
00281     
00282         if( biezacy_nick != my_nick)
00283         {
00284             this->user_menu = new QMenu;
00285             this->user_menu->addAction (tr("rozmowa prywatna"),this, SLOT(sendSignalPrivateChat()));
00286             this->user_menu->addAction (tr("wyślij plik"), this, SLOT(sendSignalSendFile()));
00287             this->user_menu->addAction (tr("sprawdź IP"), this, SLOT(sendSignalCheckIp()));
00288             this->user_menu->addAction (tr("ping"), this, SLOT(sendSignalCheckPing()));
00289 
00290             this->user_menu->exec (QCursor::pos());
00291         }
00292         else
00293         {
00294 
00295         }
00296     }
00297 
00298 
00299 }
00300 
00301 
00302 
00303 void GuiActiveUserList::sendSignalPrivateChat()
00304 {
00305     
00306     QTreeWidgetItem * item = currentItem ();
00307 
00308     QString nick;
00309     nick = item->text(0);
00310 
00311     QHostAddress ip("");
00312     ip = this->all_users.value(nick);
00313     if (nick != this->my_nick)
00314     {
00315         emit signalPrivateChat(ip);
00316     }
00317 }
00318 
00319 void GuiActiveUserList::sendSignalSendFile()
00320 {
00321     QTreeWidgetItem * item = currentItem ();
00322 
00323     QString nick;
00324     nick = item->text(0);
00325 
00326     QHostAddress ip("");
00327     ip = this->all_users.value(nick);
00328     emit signalSendFile(ip);
00329 }
00330 
00331 void GuiActiveUserList::sendSignalCheckIp()
00332 {
00333     QTreeWidgetItem * item = currentItem ();
00334 
00335     QString nick;
00336     nick = item->text(0);
00337 
00338     QHostAddress ip("");
00339     ip = this->all_users.value(nick);
00340 
00341     emit signalCheckIp(ip);
00342 }
00343 
00344 void GuiActiveUserList::sendSignalCheckPing()
00345 {
00346     QTreeWidgetItem * item = currentItem ();
00347 
00348     QString nick;
00349     nick = item->text(0);
00350 
00351     QHostAddress ip("");
00352     ip = this->all_users.value(nick);
00353     emit signalCheckPing(ip);
00354 }
00355 

Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:08 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6