Dokumentacja klasy Exeptions

#include <exeptions.h>

Lista wszystkich składowych.

Metody publiczne

 Exeptions (const QString &Troublemaker_comment="")
 Exeptions (int Error_number, const QString &Troublemaker_comment="")
 Exeptions (int Error_number, const QString &Reason, const QString &Troublemaker_comment="")
 Exeptions (int Error_number, const QString &Reason, int Place, const QString &Troublemaker_comment="")
 Exeptions (int Error_number, const QString &Reason, const QString &Place_words, const QString &Troublemaker_comment="")
QString getErrorMessage ()

Metody chronione

void makeErrorMessage (int detail_level=0)

Atrybuty chronione

int error_number
QString error_message
int place
QString place_words
QString reason
QString troublemaker_comment


Opis szczegółowy

Definicja w linii 4 pliku exeptions.h.


Dokumentacja konstruktora i destruktora

Exeptions::Exeptions const QString &  Troublemaker_comment = ""  ) 
 

Konstruktor wyjatkow: podstawowy. Konstruktor mozna wywolac: Exeptions(),Exeptions("Komentarz")

Parametry:
Troublemaker_comment to komentarz osoby rzucajacej wyjatkiem(opcjonalny)

Definicja w linii 3 pliku exeptions.cpp.

Odwołuje się do makeErrorMessage(), place i troublemaker_comment.

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

Exeptions::Exeptions int  Error_number,
const QString &  Troublemaker_comment = ""
 

Konstruktor wyjatkow. Dodatkowy konstruktor wyjatkow.

Parametry:
Error_number - to numer bledu
Troublemaker_comment to komentarz osoby rzucajacej wyjatkiem(opcjonalny)

Definicja w linii 9 pliku exeptions.cpp.

Odwołuje się do error_number, makeErrorMessage(), place i troublemaker_comment.

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

Exeptions::Exeptions int  Error_number,
const QString &  Reason,
const QString &  Troublemaker_comment = ""
 

Konstruktor wyjatkow. Dodatkowy konstruktor wyjatkow.

Parametry:
Error_number - to numer bledu
Reason Powod bledu
Troublemaker_comment to komentarz osoby rzucajacej wyjatkiem(opcjonalny)

Definicja w linii 16 pliku exeptions.cpp.

Odwołuje się do error_number, makeErrorMessage(), place, reason i troublemaker_comment.

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

Exeptions::Exeptions int  Error_number,
const QString &  Reason,
int  Place,
const QString &  Troublemaker_comment = ""
 

Konstruktor wyjatkow. Dodatkowy konstruktor wyjatkow.

Parametry:
Error_number - to numer bledu
Reason Powod bledu
Place miejsce bledu podane jako liczba
Troublemaker_comment to komentarz osoby rzucajacej wyjatkiem(opcjonalny)

Definicja w linii 24 pliku exeptions.cpp.

Odwołuje się do error_number, makeErrorMessage(), place, reason i troublemaker_comment.

Oto graf wywołań dla tej funkcji:

Exeptions::Exeptions int  Error_number,
const QString &  Reason,
const QString &  Place_words,
const QString &  Troublemaker_comment = ""
 

Konstruktor wyjatkow: zlozony. Konstruktor mozna wywolac Exeptions(numerBledu,"","","") da taki sam efekt jak konstruktor podstawowy

Parametry:
Error_number - to numer bledu
Reason Powod bledu
Place miejsce bledu slownie
Troublemaker_comment to komentarz osoby rzucajacej wyjatkiem(opcjonalny)

Definicja w linii 32 pliku exeptions.cpp.

Odwołuje się do error_number, makeErrorMessage(), place, place_words, reason i troublemaker_comment.

Oto graf wywołań dla tej funkcji:


Dokumentacja funkcji składowych

QString Exeptions::getErrorMessage  ) 
 

Zwaraca komunikat bledu. Fukcja zwaraca stworzony komunikat bledu.

Zwraca:
Zraca komunikat w formie QString

Definicja w linii 41 pliku exeptions.cpp.

Odwołuje się do error_message.

Odwołania w GUIMainWindow::cancelFileTransfer(), GUIMainWindow::checkPing(), GUIMainWindow::closeEvent(), GUIMainWindow::connectChat(), GUIMainWindow::disconnectChat(), GUIMainWindow::incomingFile(), GUIMainWindow::sendFile(), GUIOutcommingFileWindow::upgradeTransfer() i GUIIncomingFileWindow::upgradeTransfer().

void Exeptions::makeErrorMessage int  detail_level = 0  )  [protected]
 

Tworzy komunikat bledu. Funkcja z danych wczesniej przekazanych w konstruktorze klasy tworzy komunikat bledu. Mozna zyskac do niego dostep przez funkcje getErrorMessage()

Zobacz również:
getErrorMessage
Parametry:
detail_level parametr okresla dokladnosc tworzonego komunikatu. Zalazy od parametrow przekazanych w konstruktorze

Definicja w linii 45 pliku exeptions.cpp.

Odwołuje się do error_number, place, place_words, reason i troublemaker_comment.

Odwołania w Exeptions().


Dokumentacja atrybutów składowych

QString Exeptions::error_message [protected]
 

Definicja w linii 61 pliku exeptions.h.

Odwołania w getErrorMessage().

int Exeptions::error_number [protected]
 

Definicja w linii 60 pliku exeptions.h.

Odwołania w Exeptions() i makeErrorMessage().

int Exeptions::place [protected]
 

Definicja w linii 62 pliku exeptions.h.

Odwołania w Exeptions() i makeErrorMessage().

QString Exeptions::place_words [protected]
 

Definicja w linii 63 pliku exeptions.h.

Odwołania w Exeptions() i makeErrorMessage().

QString Exeptions::reason [protected]
 

Definicja w linii 64 pliku exeptions.h.

Odwołania w Exeptions() i makeErrorMessage().

QString Exeptions::troublemaker_comment [protected]
 

Definicja w linii 65 pliku exeptions.h.

Odwołania w Exeptions() i makeErrorMessage().


Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:
Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:37 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6