Dokumentacja pliku communication.cpp

#include <QByteArray>
#include <string.h>
#include "exeptions.h"
#include "communication.h"
#include <MD5Hash.h>
#include <QFileInfo>
#include <stdlib.h>

Wykres zależności załączania dla communication.cpp:

Idź do kodu źródłowego tego pliku.

Definicje

#define PACKET_TIME   10000
#define PACKET_RETRY   3
#define PING_TIME   60000
#define CONNECT_TIMEOUT   5000
#define FILE_PORT   2330
#define MAX_PING_TIME   5000
#define MAX_FILE_TIME   120000

Funkcje

uint qHash (const QHostAddress &ip)


Dokumentacja definicji

#define CONNECT_TIMEOUT   5000
 

Definicja w linii 16 pliku communication.cpp.

#define FILE_PORT   2330
 

Definicja w linii 17 pliku communication.cpp.

Odwołania w Communication::acceptFileRequest().

#define MAX_FILE_TIME   120000
 

Definicja w linii 20 pliku communication.cpp.

#define MAX_PING_TIME   5000
 

Definicja w linii 19 pliku communication.cpp.

Odwołania w Communication::packetTimer().

#define PACKET_RETRY   3
 

Definicja w linii 14 pliku communication.cpp.

#define PACKET_TIME   10000
 

Definicja w linii 13 pliku communication.cpp.

Odwołania w Communication::connectOk().

#define PING_TIME   60000
 

Definicja w linii 15 pliku communication.cpp.

Odwołania w Communication::connectOk().


Dokumentacja funkcji

uint qHash const QHostAddress &  ip  ) 
 

Globalna funkcja obliczająca skrót z ip, niezbęda do działania QHash

Definicja w linii 23 pliku communication.cpp.


Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:09 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6