Dokumentacja struktury Communication::SendFileTime

#include <communication.h>

Lista wszystkich składowych.

Atrybuty publiczne

QString name
QTime time


Opis szczegółowy

Struktura przechowująca nazwę pliku i czas wysłania żądania do użytkownika

Definicja w linii 354 pliku communication.h.


Dokumentacja atrybutów składowych

QString Communication::SendFileTime::name
 

nazwa pliku

Definicja w linii 356 pliku communication.h.

Odwołania w Communication::sendFile().

QTime Communication::SendFileTime::time
 

czas wysłanie żądania przyjęcia pliku do użytkownika

Definicja w linii 357 pliku communication.h.

Odwołania w Communication::sendFile().


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku:
Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:35 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6