Dokumentacja struktury Communication::RecvFileSize

#include <communication.h>

Lista wszystkich składowych.

Atrybuty publiczne

QString name
quint32 size


Opis szczegółowy

Struktura przechowująca nazwę pliku i rozmiar pliku. Informacje pochodzą z pakietu FileReq.

Definicja w linii 364 pliku communication.h.


Dokumentacja atrybutów składowych

QString Communication::RecvFileSize::name
 

nazwa pliku

Definicja w linii 366 pliku communication.h.

quint32 Communication::RecvFileSize::size
 

rozmiar pliku

Definicja w linii 367 pliku communication.h.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku:
Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:35 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6