Dokumentacja struktury Communication::QueueItem

#include <communication.h>

Diagram współpracy dla Communication::QueueItem:

Collaboration graph
[legenda]
Lista wszystkich składowych.

Atrybuty publiczne

LanPacket packet
QTime last_send
QString md5
QHash< QHostAddress, int > num_err

Opis szczegółowy

Struktura przechowująca pojedyńczy pakiet potrzebny do weryfikacji. Przechowuje dane o tym czy pakiet należy wysłać jeszcze raz, sumę MD5 (w przypadku wiadomości lub plików).

Definicja w linii 374 pliku communication.h.


Dokumentacja atrybutów składowych

QTime Communication::QueueItem::last_send
 

czas ostatniego wysłania

Definicja w linii 377 pliku communication.h.

QString Communication::QueueItem::md5
 

suma MD5 (może być pusta)

Definicja w linii 378 pliku communication.h.

QHash<QHostAddress, int> Communication::QueueItem::num_err
 

Definicja w linii 379 pliku communication.h.

LanPacket Communication::QueueItem::packet
 

pakiet

Definicja w linii 376 pliku communication.h.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku:
Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:35 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6