Dokumentacja pliku main.cpp

#include <QApplication>
#include <QDesktopWidget>
#include "GUIMainWindow.h"

Wykres zależności załączania dla main.cpp:

Idź do kodu źródłowego tego pliku.

Funkcje

int main (int argc, char *argv[])


Dokumentacja funkcji

int main int  argc,
char *  argv[]
 

Definicja w linii 6 pliku main.cpp.


Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:27 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6