Dokumentacja pliku fileTransfer.h

#include <QtNetwork>
#include <QFile>
#include <QThread>

Wykres zależności załączania dla fileTransfer.h:

Ten wykres pokazuje, które pliki bezpośrednio lub pośrednio załączają ten plik:

Idź do kodu źródłowego tego pliku.

Komponenty

class  SendFileThread
class  FileTransfer


Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:13 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6