Dokumentacja pliku fileTransfer.cpp

#include <QtNetwork>
#include <QFileInfo>
#include <QMessageBox>
#include "exeptions.h"
#include "fileTransfer.h"
#include "math.h"

Wykres zależności załączania dla fileTransfer.cpp:

Idź do kodu źródłowego tego pliku.

Definicje

#define BUF_SIZE   10240


Dokumentacja definicji

#define BUF_SIZE   10240
 

Definicja w linii 11 pliku fileTransfer.cpp.


Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:12 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6