Dokumentacja pliku communication.h

#include <QObject>
#include <QHostAddress>
#include <QUdpSocket>
#include <QList>
#include <QString>
#include <QHash>
#include <QTime>
#include <QTimer>
#include "fileTransfer.h"

Wykres zależności załączania dla communication.h:

Ten wykres pokazuje, które pliki bezpośrednio lub pośrednio załączają ten plik:

Idź do kodu źródłowego tego pliku.

Komponenty

class  LanPacket
class  Communication
struct  Communication::SendFileTime
struct  Communication::RecvFileSize
struct  Communication::QueueItem

Funkcje

uint qHash (const QHostAddress &ip)


Dokumentacja funkcji

uint qHash const QHostAddress &  ip  ) 
 

Globalna funkcja obliczająca skrót z ip, niezbęda do działania QHash

Definicja w linii 23 pliku communication.cpp.


Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:10 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6