Dokumentacja klasy GUIChatView

#include <GUIChatView.h>

Lista wszystkich składowych.

Metody publiczne

 GUIChatView (QWidget *parent, QString sm="red", QString um="green", QString bc="white")
void printSysMsg (QString text)
void printUserMsg (QString text)
void printChatText (QString text)

Atrybuty prywatne

QString sm
QString um
QString bc


Opis szczegółowy

Klasa widgeta do wyświetlania tekstu rozmowy.

Definicja w linii 12 pliku GUIChatView.h.


Dokumentacja konstruktora i destruktora

GUIChatView::GUIChatView QWidget *  parent,
QString  sm = "red",
QString  um = "green",
QString  bc = "white"
 

Konstruktor klasy. Tworzy okienko w ktorym jest wyświetlana rozmowa. Okno przyjmuje tagi HTML

Parametry:
parent wskaźnik na rodzica
sm kolor dla komunikatów systemowych (połączony, rozłączony itd)
um kolor dla komunikatów w odpowiedzi na żądanie użytkownika (ping, ip itd.)
bc kolor tła tesktu wiadomości, na jego podstawie obliczany jest kolor do tła pod wiadomością napisaną przez użytkownika

Definicja w linii 3 pliku GUIChatView.cpp.


Dokumentacja funkcji składowych

void GUIChatView::printChatText QString  text  ) 
 

Wyświetla treść rozmowy. Tworzy efekt blokowości. Wywoływany dla wiadomości wychodzących, tzn wpisanych przez użytkownika. Zmienia kolor tła wiadomości na ciemniejszy o około 10% od tła textu w momencie tworzenia obiektu

Parametry:
text treść komunikatu

Definicja w linii 27 pliku GUIChatView.cpp.

Odwołuje się do bc.

Odwołania w GUIMainWindow::sendMsg().

void GUIChatView::printSysMsg QString  text  ) 
 

Wyświetla komunikat systemowy. Wyświetla odpowiednio sformatowany i pokolorowany komunikat systemowy

Parametry:
text treść komunikatu

Definicja w linii 11 pliku GUIChatView.cpp.

Odwołuje się do sm.

Odwołania w GUIMainWindow::acceptSendFile(), GUIMainWindow::cancelFileTransfer(), GUIMainWindow::connectChat(), GUIMainWindow::connected(), GUIMainWindow::disconnectChat(), GUIMainWindow::incomingFile(), GUIMainWindow::sendFile(), GUIMainWindow::transferEnd() i GUIMainWindow::unableConnect().

void GUIChatView::printUserMsg QString  text  ) 
 

Wyświetla komunikat użytkownika. Wyświetla odpowiednio sformatowany i pokolorowany komunikat w odpowiedzi na żądanie użytkownika (ping, ip itd.)

Parametry:
text treść komunikatu

Definicja w linii 19 pliku GUIChatView.cpp.

Odwołuje się do um.

Odwołania w GUIMainWindow::checkIp(), GUIMainWindow::checkPing() i GUIMainWindow::pong().


Dokumentacja atrybutów składowych

QString GUIChatView::bc [private]
 

nazwa koloru tła

Definicja w linii 48 pliku GUIChatView.h.

Odwołania w printChatText().

QString GUIChatView::sm [private]
 

nazwa koloru komunikatów systemowych

Definicja w linii 48 pliku GUIChatView.h.

Odwołania w printSysMsg().

QString GUIChatView::um [private]
 

nazwa koloru dla komunikatów w odpowiedzi na żądanie użytkownika

Definicja w linii 48 pliku GUIChatView.h.

Odwołania w printUserMsg().


Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:
Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:40 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6