Dokumentacja pliku MD5Hash.cpp

#include <MD5Hash.h>
#include <QtCore/QFile>
#include <QtCore/QByteArray>
#include <QtCore/QBitArray>

Wykres zależności załączania dla MD5Hash.cpp:

Idź do kodu źródłowego tego pliku.

Definicje

#define MD5_READ_BUFFER   524288
#define F1(x, y, z)   (z ^ (x & (y ^ z)))
#define F2(x, y, z)   F1(z, x, y)
#define F3(x, y, z)   (x ^ y ^ z)
#define F4(x, y, z)   (y ^ (x | ~z))
#define MD5STEP(f, w, x, y, z, data, s)   ( w += f(x, y, z) + data, w = w<<s | w>>(32-s), w += x )


Dokumentacja definicji

#define F1 x,
y,
 )     (z ^ (x & (y ^ z)))
 

Definicja w linii 214 pliku MD5Hash.cpp.

Odwołania w MD5Hash::md5Transform().

#define F2 x,
y,
 )     F1(z, x, y)
 

Definicja w linii 215 pliku MD5Hash.cpp.

Odwołania w MD5Hash::md5Transform().

#define F3 x,
y,
 )     (x ^ y ^ z)
 

Definicja w linii 216 pliku MD5Hash.cpp.

Odwołania w MD5Hash::md5Transform().

#define F4 x,
y,
 )     (y ^ (x | ~z))
 

Definicja w linii 217 pliku MD5Hash.cpp.

Odwołania w MD5Hash::md5Transform().

#define MD5_READ_BUFFER   524288
 

Definicja w linii 40 pliku MD5Hash.cpp.

Odwołania w MD5Hash::hashFile().

#define MD5STEP f,
w,
x,
y,
z,
data,
 )     ( w += f(x, y, z) + data, w = w<<s | w>>(32-s), w += x )
 

Definicja w linii 220 pliku MD5Hash.cpp.

Odwołania w MD5Hash::md5Transform().


Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:28 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6