Dokumentacja pliku GUITab.h

#include <QString>
#include <QWidget>
#include <QHostAddress>
#include <QVBoxLayout>
#include <QHBoxLayout>
#include "GUIChatView.h"

Wykres zależności załączania dla GUITab.h:

Ten wykres pokazuje, które pliki bezpośrednio lub pośrednio załączają ten plik:

Idź do kodu źródłowego tego pliku.

Komponenty

class  GUITab


Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:25 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6