Dokumentacja pliku GUISettings.h

#include <QDialog>
#include <QString>
#include <QHostAddress>
#include <QColor>
#include <QLabel>
#include <QLineEdit>
#include <QPushButton>
#include <QSettings>
#include <QGroupBox>
#include <QVBoxLayout>
#include <QHBoxLayout>
#include <QFileDialog>
#include <QDoubleSpinBox>
#include <QColorDialog>

Wykres zależności załączania dla GUISettings.h:

Ten wykres pokazuje, które pliki bezpośrednio lub pośrednio załączają ten plik:

Idź do kodu źródłowego tego pliku.

Komponenty

class  GUISettings


Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:23 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6