GUIOutcommingFileWindow.cpp

IdĽ do dokumentacji tego pliku.
00001 #include <QMessageBox>
00002 
00003 
00004 
00005 #include "GUIOutcommingFileWindow.h"
00006 
00007 #include "exeptions.h"
00008 
00009 
00010 
00011 GUIOutcommingFileWindow::GUIOutcommingFileWindow(QWidget *parent) : QWidget (parent)
00012 
00013 {
00014 
00015     file_dialog = new QFileDialog(this);
00016 
00017     progres_dialog = NULL;
00018 
00019     this->is_active = 0;
00020 
00021 }
00022 
00023 
00024 
00025 GUIOutcommingFileWindow::~GUIOutcommingFileWindow ()
00026 
00027 {
00028 
00029     delete progres_dialog;
00030 
00031     delete file_dialog;
00032 
00033 }
00034 
00035 
00036 
00037 QString GUIOutcommingFileWindow::choseFille()
00038 
00039 {
00040 
00041     file = file_dialog->getOpenFileName(this,tr("Wybierz plik do otwarcia"),dir,"All (*.*)");
00042 
00043     return file;
00044 
00045 }
00046 
00047 
00048 
00049 void GUIOutcommingFileWindow::showTransfer(QString &nick, QString &file)
00050 
00051 {
00052 
00053     QString label(tr("Wysyłam plik: "));
00054 
00055     label.append(file);
00056 
00057     label.append(tr("<br>do usera: <b>"));
00058 
00059     label.append(nick);
00060 
00061     label.append(tr("</b>"));
00062 
00063 
00064 
00065     progres_dialog = new QProgressDialog(label, tr("Anuluj"), 0, 100, this, 0);
00066 
00067     progres_dialog->setValue(0);
00068 
00069     connect(progres_dialog, SIGNAL(canceled()), this, SLOT(sendSignalCancelFileUpload()));
00070 
00071 }
00072 
00073 
00074 
00075 void GUIOutcommingFileWindow::upgradeTransfer(int procent_uploadu)
00076 
00077 {
00078 
00079     try
00080 
00081     {
00082 
00083         //jeśli procent jest mniejszy od zera
00084 
00085         if(procent_uploadu < 0)
00086 
00087         {
00088 
00089                 QString error_msg(tr("Liczba "));
00090 
00091                 QString numerek;
00092 
00093                 numerek.setNum(procent_uploadu);
00094 
00095                 error_msg.append (numerek);
00096 
00097                 error_msg.append (tr(" jest zdecydowanie mniejsza od zera "));
00098 
00099 
00100 
00101             //Jakas lipa, ktora nie dziala
00102 
00103             throw Exeptions(811,error_msg,
00104 
00105                                 tr(" GuiActiveUserList::upgrateProcentOutComingFile(int procent_uploadu)"),
00106 
00107                                 tr("w celu ominięcia tego blędu proszę wysyłać liczby całkowite z zakresu od 0 do 100, jeśli nie jesteś developerem proszę poinformuj o tym blędzie autorów programu"));
00108 
00109         }
00110 
00111         else 
00112 
00113         //jeśli nick do dodania jest już na liście kontaktów (ip może być inne)
00114 
00115         if(procent_uploadu > 100)
00116 
00117         {
00118 
00119                 QString error_msg(tr("Liczba "));
00120 
00121                 QString numerek;
00122 
00123                 numerek.setNum(procent_uploadu);
00124 
00125                 error_msg.append (numerek);
00126 
00127                 error_msg.append (tr(" jest zdecydowanie większa od 100 "));
00128 
00129 
00130 
00131             
00132 
00133             throw Exeptions(812,error_msg,
00134 
00135                                 tr(" GuiActiveUserList::upgrateProcentOutComingFile(int procent_uploadu)"),
00136 
00137                                 tr("w celu ominięcia tego blędu proszę wysyłać liczby całkowite z zakresu od 0 do 100, jeśli nie jesteś developerem proszę poinformuj o tym blędzie autorów programu"));
00138 
00139         }
00140 
00141 
00142 
00143 
00144 
00145     //jeśli wszystko przebiegło oki, to aktualizujemy procencik;
00146 
00147     progres_dialog->setValue(procent_uploadu);
00148 
00149 
00150 
00151     }
00152 
00153 
00154 
00155     catch(Exeptions & wyjatek)
00156 
00157     {
00158 
00159         QWidget widget;
00160 
00161         QMessageBox::about(&widget,QString(tr("Wyjątek:")),wyjatek.getErrorMessage());
00162 
00163     }
00164 
00165 
00166 
00167 }
00168 
00169 
00170 
00171 void GUIOutcommingFileWindow::setActive(bool wartosc)
00172 
00173 {
00174 
00175     this->is_active = wartosc;
00176 
00177 }
00178 
00179 
00180 
00181 bool GUIOutcommingFileWindow::isActive()
00182 
00183 {
00184 
00185     return this->is_active;
00186 
00187 }
00188 
00189 
00190 
00191 void GUIOutcommingFileWindow::setDir(QString l_dir)
00192 
00193 {
00194 
00195     this->dir = l_dir;
00196 
00197 }
00198 
00199 
00200 
00201 void GUIOutcommingFileWindow::sendSignalCancelFileUpload()
00202 
00203 {
00204 
00205     is_active = 0;
00206 
00207     emit signalCancelFileUpload();
00208 
00209 }
00210 

Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:08 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6