Dokumentacja pliku GUIMainWindow.h

#include "communication.h"
#include "GUITabList.h"
#include "GUIChatTextInput.h"
#include "GUIChatView.h"
#include "GuiActiveUserList.h"
#include "GUISettings.h"
#include <QToolBar>
#include <QVBoxLayout>
#include <QHBoxLayout>
#include <QAction>
#include <QColor>
#include <QPalette>
#include <QCloseEvent>
#include <QApplication>
#include "GUIIncomingFileWindow.h"
#include "GUIOutcommingFileWindow.h"

Wykres zależności załączania dla GUIMainWindow.h:

Ten wykres pokazuje, które pliki bezpośrednio lub pośrednio załączają ten plik:

Idź do kodu źródłowego tego pliku.

Komponenty

class  GUIMainWindow


Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:20 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6