GUIMainWindow.cpp

IdĽ do dokumentacji tego pliku.
00001 #include <QDateTime>
00002 #include <QLabel>
00003 #include <QMessageBox> 
00004 #include <QDialog>
00005 #include <QFileDialog> 
00006 
00007 #include "GUIMainWindow.h"
00008 #include "exeptions.h"
00009 
00010 GUIMainWindow::GUIMainWindow (QWidget * parent = 0, Qt::WFlags flags = 0) : QWidget (parent)
00011 {
00012     QTextCodec::setCodecForCStrings( QTextCodec::codecForName("Windows-1250") );
00013     QTextCodec::setCodecForTr( QTextCodec::codecForName("Windows-1250"));
00014 
00015     is_connect = false;
00016     Settings = new GUISettings(this);
00017 
00018     if(Settings->getOpacityEnabled())
00019     {
00020         this->setAutoFillBackground(false);
00021         this->setAttribute(Qt::WA_NoSystemBackground, false);
00022         this->setWindowOpacity(Settings->getOpacity());
00023     }
00024 //******************* Boxs ************************** 
00025     QVBoxLayout *vbox = new QVBoxLayout;
00026     vbox->setSpacing(0);
00027     QVBoxLayout *vboxul = new QVBoxLayout;
00028     vboxul->setSpacing(0);
00029     QHBoxLayout *hbox = new QHBoxLayout; 
00030     QVBoxLayout *main = new QVBoxLayout;
00031     main->setMargin(1);
00032 //****************** GUI elements *******************
00033     TextToolBar = new QToolBar("Format", this);
00034     TextToolBar->setMaximumHeight(32);
00035 
00036     ChatTextInput = new GUIChatTextInput(this, TextToolBar,Settings->getFontColor());
00037     ChatTextInput->setMaximumHeight(100);
00038     ChatTextInput->setEnabled(false);
00039 
00040     TabList = new GUITabList(this, Settings->getBroadcast(), Settings->getFontColorSystemMsg().name(),
00041 
00042     Settings->getFontColorSystemUserMsg().name(), Settings->getBackgroundColor().name());
00043 
00044     TabList->publicChat()->chat->printSysMsg(tr("Witamy w programie lanChat"));
00045     TabList->publicChat()->chat->printSysMsg(tr("Wciśnij połącz aby rozpocząć rozmowę"));
00046 
00047     UserList = new GuiActiveUserList(this);
00048     UserList->setMaximumWidth(150);
00049     UserList->setEnabled(false);
00050 
00051     this->setApperance();
00052     connect(Settings, SIGNAL(settingsChanged()),this,SLOT(setApperance()));
00053 
00054     MainToolBar = new QToolBar("Podstawowy", this);
00055     MainToolBar->setMaximumHeight(32);
00056 
00057     createMainToolBar(MainToolBar);
00058 
00059     MainToolBar->setFocus();
00060 
00061     vbox->addWidget(TabList);
00062     vbox->addWidget(TextToolBar);
00063     vbox->addWidget(ChatTextInput);
00064     vboxul->addSpacing(22);
00065     vboxul->addWidget(UserList);
00066     hbox->addLayout(vbox);
00067     hbox->addLayout(vboxul);
00068 
00069     main->addWidget(MainToolBar);
00070     main->addLayout(hbox);
00071 
00072     setLayout(main);
00073     this->setWindowTitle("AvaLANche Chat =)");
00074     this->setWindowIcon(QIcon("icon/Chat/chat.png"));
00075     TextToolBar->setEnabled(false);
00076 
00077     //rozpoczecie prywatnej rozmowy, tylko otwarcie zakladki,
00078     connect (UserList, SIGNAL(signalPrivateChat(QHostAddress &)),this,SLOT(privateChat (QHostAddress &)));
00079 
00080     //odbieranie pliku od kogos tam:
00081     connect (&comm, SIGNAL(fileRequest (QHostAddress , QString , quint32 )), this, SLOT(incomingFile(QHostAddress , QString , quint32 )));
00082 
00083     //wysylanie pliku do usera
00084     connect (UserList, SIGNAL(signalSendFile(QHostAddress &)),this,SLOT(sendFile (QHostAddress &)));
00085 
00086     //Użytkownik po drugiej stronie zakceptowal przyjecie pliku
00087     connect (&comm, SIGNAL(acceptSendFile (QHostAddress, QString)), this, SLOT(acceptSendFile (QHostAddress, QString)));
00088 
00089     //Użytkownik po drugiej stronie odmuwil przyjecie pliku
00090     connect (&comm, SIGNAL(refuseSendFile (QHostAddress , QString)), this, SLOT(refuseSendFile (QHostAddress, QString )));
00091 
00092     //transfer pliku zakoaczył sie
00093     connect (&comm, SIGNAL(transferEnd (QHostAddress, bool)), this, SLOT(transferEnd (QHostAddress, bool)));
00094 
00095     //laczymy transfer plikow z sygnalem
00096     connect (&comm, SIGNAL(fileProgress (int)), this, SLOT(fileProgress (int)));
00097 
00098     //anulowanie odbierania pliku przez usera
00099     connect(&incoming_file_window, SIGNAL(signalCancelFileDownload()), this, SLOT(cancelFileTransfer()));
00100 
00101     //anulowanie wysylanie pliku przez usera
00102     connect(&outcomming_file_window, SIGNAL(signalCancelFileUpload()), this, SLOT(cancelFileTransfer()));
00103 
00104     //wysylanie sprawdzam ip usera
00105     connect (UserList, SIGNAL(signalCheckIp (QHostAddress &)),this,SLOT(checkIp (QHostAddress &)));
00106 
00107     //wysylanie sprawdzam pinga do usera
00108     connect (UserList, SIGNAL(signalCheckPing (QHostAddress &)),this,SLOT(checkPing (QHostAddress &)));
00109 
00110     //wysylanie wiadomosci wpisanej przez usera
00111     connect (ChatTextInput, SIGNAL(sendRequest ()),this,SLOT(sendMsg()));
00112 
00113     //rozlaczenie programu Użytkownik o takej nazwie juz istnieje,
00114     connect (UserList, SIGNAL(disconectChatUserExists()),this,SLOT(disconnectChat()));
00115 
00116     connect (&comm, SIGNAL(newUser(QHostAddress, QString)), this->UserList, SLOT(addUser(QHostAddress, QString)));
00117     connect (&comm, SIGNAL(newUser(QHostAddress, QString)), this, SLOT(setUserOnline(QHostAddress, QString)));
00118     connect (&comm, SIGNAL(leaveUser(QHostAddress)), this->UserList, SLOT(delUser(QHostAddress)));
00119     connect (&comm, SIGNAL(leaveUser(QHostAddress)), this->TabList, SLOT(setUnactiveUser(QHostAddress)));
00120     connect (&comm, SIGNAL(recvPMsg(QHostAddress, QString)), this, SLOT(recvPMsg(QHostAddress,QString)));
00121     connect (&comm, SIGNAL(recvBMsg(QHostAddress, QString)), this, SLOT(recvBMsg(QHostAddress, QString)));
00122     connect (&comm, SIGNAL(pong(QHostAddress, qint32)), this, SLOT(pong(QHostAddress, qint32)));
00123     connect (&comm, SIGNAL(connected()), this, SLOT(connected()));
00124     connect (&comm, SIGNAL(unableConnect()), this, SLOT(unableConnect()));
00125     connect (&comm, SIGNAL(invalidNick()), this, SLOT(invalidNick())); 
00126 
00127     connect (TabList,SIGNAL(tabCanNotBeClose()),this,SLOT(tabCanNotBeClose()));
00128     connect (TabList,SIGNAL(tabCanBeClose()),this,SLOT(tabCanBeClose()));
00129     connect (TabList,SIGNAL(isOnline()),this,SLOT(isOnline()));
00130     connect (TabList,SIGNAL(isNotOnline()),this,SLOT(isNotOnline()));
00131     connect (TabList,SIGNAL(setDisableInputText()),ChatTextInput, SLOT(setEnabled(false)));
00132 }
00133 
00134 void GUIMainWindow::privateChat (QHostAddress &host)
00135 {
00136     TabList->addTab(host,UserList->returnNameUser(host),true,"icon/Chat/user.png");
00137 }
00138 
00139 void GUIMainWindow::sendFile (QHostAddress &host)
00140 {
00141     //jesli klasa nie jest urzywana, tzn mozeymy wyslac tylko jeden plik naraz
00142     if(!(incoming_file_window.isActive()) && !(outcomming_file_window.isActive()) )
00143     {
00144     //plij jest wysylany
00145     is_file_outcoming = 1;
00146         QString file("");
00147         file.append( outcomming_file_window.choseFille());
00148         //jesli wybrano plik, tzn ciagn nie jest pusty
00149         if( file != "")
00150         {
00151             QString msg;
00152             msg.append(tr("wysyłam plik do usera <b>"));
00153             msg.append(UserList->returnNameUser(host));
00154             msg.append("</b> o scieżce: <u>");
00155             msg.append(file);
00156             msg.append("</u>");
00157             TabList->getActiveTab()->chat->printSysMsg(msg);
00158             try
00159             {
00160                 //ustawiam zmeina na aktywna zeby nie mozna bylo wyslac 2 plikow
00161                 outcomming_file_window.setActive(1);
00162                 //wywoluje fukcje odpowidzialna za przesyl pliku..
00163                 comm.sendFile (host, file);
00164             }
00165             catch(Exeptions & wyjatek)
00166             {
00167                 QMessageBox::warning(this,QString(tr("Wyjątek:")),wyjatek.getErrorMessage());
00168             }
00169         }
00170         else
00171         {
00172             //jesli Użytkownik nie wybral pliku i wcisnal CANCEL
00173             QString msg(tr("Rezygnacja z wysłania pliku"));
00174             TabList->getActiveTab()->chat->printSysMsg(msg);
00175             //ustawiam zmeina na aktywna zeby nie mozna bylo wyslac 2 plikow
00176             outcomming_file_window.setActive(0);
00177         }
00178     }
00179 }
00180 
00181 void GUIMainWindow::acceptSendFile (QHostAddress host, QString file)
00182 {
00183     outcomming_file_window.setActive(1);
00184     QString nick= UserList->returnNameUser(host);
00185     outcomming_file_window.showTransfer(nick, file);
00186     TabList->publicChat()->chat->printSysMsg(tr("Użytkownik zakceptował połączenie"));
00187 }
00188 
00189 void GUIMainWindow::refuseSendFile (QHostAddress host, QString file)
00190 {
00191     QString msg;
00192     msg.append(tr(" Użytkownik <b>"));
00193     msg.append(this->UserList->returnNameUser(host));
00194     msg.append(tr("</b> odmówił przyjęcia pliku: <u>"));
00195     msg.append(file);
00196     msg.append("</u>");
00197 
00198     QMessageBox::warning(this,QString(tr("Niepowodzenie w przesyłaniu pliku")),msg);
00199     outcomming_file_window.setActive(0);
00200 }
00201 
00202 void GUIMainWindow::checkIp (QHostAddress &host)
00203 {
00204     QString msg;
00205     msg.append(tr("użytkownik: <b>"));
00206     msg.append(this->UserList->returnNameUser(host));
00207     msg.append(tr("</b> posiada IP: <u>"));
00208     msg.append(host.toString());
00209     msg.append("</u>");
00210     TabList->getActiveTab()->chat->printUserMsg(msg);
00211 }
00212 
00213 void GUIMainWindow::checkPing (QHostAddress &host)
00214 {
00215     TabList->getActiveTab()->chat->printUserMsg(tr("Sprawdzam ping do użytkownika <b>") + userName(host) + "</b>");
00216     try
00217     {
00218         comm.checkPing(host);
00219     }
00220     catch(Exeptions & wyjatek)
00221     {
00222         QMessageBox::warning(this,QString(tr("Wyjątek:")),wyjatek.getErrorMessage());
00223     }
00224 }
00225 
00226 void GUIMainWindow::pong(QHostAddress ip, qint32 time)
00227 {
00228     QString msg;
00229     msg.append(tr("ping do użytkownika <b>"));
00230     msg.append(this->UserList->returnNameUser(ip));
00231     if (time == -1)
00232     {
00233         msg.append(" </b> <u> ");
00234         msg.append(tr("użytkownik nie odpowiada !!"));
00235         msg.append(" </u>");
00236     }
00237     else
00238     {
00239         msg.append(tr("</b> wynosi: <u>"));
00240         msg.append(QString::number(time)+tr("msek"));
00241         msg.append("</u>");
00242     }
00243     TabList->getActiveTab()->chat->printUserMsg(msg);
00244 }
00245 
00246 void GUIMainWindow::invalidNick()
00247 {
00248     QMessageBox::warning(this,QString(tr("Wyjątek:")),tr("Nick jest już zajęty, zmnień nick!!"));
00249     disconnectChat();
00250 }
00251 
00252 void GUIMainWindow::recvPMsg (QHostAddress host, QString msg)
00253 {
00254     int tab_is_create = TabList->isCreate(host); //0 jesli istnieje zwroci nr zakladki, jesli nie istnieje 0
00255     int current_index = TabList->currentIndex(); //dotychczas otwarta zakladka
00256     QString mesage, user_name;
00257     user_name = this->userName(host);
00258 
00259     mesage.append(this->time());
00260     mesage.append("&nbsp;<b> ");
00261     mesage.append(user_name);
00262     mesage.append("</b> ");
00263     mesage.append(msg);
00264     mesage.append("<br>");
00265     if(!tab_is_create)
00266     {
00267         TabList->addTab(host,user_name,true,"icon/Chat/chat.png");
00268         TabList->setTabTextColor(TabList->currentIndex());
00269         TabList->setTabIcon(TabList->currentIndex(),QIcon("icon/Chat/chat.png"));
00270         TabList->getActiveTab()->chat->append(mesage);
00271         TabList->setCurrentIndex(current_index);
00272     }
00273     else
00274     {
00275         if(TabList->getTabNumber(host) != TabList->currentIndex())
00276         {
00277         TabList->setTabTextColor(tab_is_create);
00278         TabList->setTabIcon(tab_is_create,QIcon("icon/Chat/chat.png"));
00279     }
00280         TabList->tab(tab_is_create)->chat->append(mesage);
00281     }
00282 }
00283 
00284 void GUIMainWindow::connectChat ()
00285 {
00286     TabList->publicChat()->chat->printSysMsg(tr("Trwa próba połączenia..."));
00287     try
00288     {
00289         connect_buton->setEnabled(false);
00290         comm.welcome (Settings->getNick(), Settings->getBroadcast(),Settings->getPort());
00291     }
00292     catch(Exeptions & wyjatek)
00293     {
00294         QMessageBox::warning(this,QString(tr("Wyjątek:")),wyjatek.getErrorMessage());
00295     }
00296 }
00297 
00298 void GUIMainWindow::connected()
00299 {
00300     TabList->publicChat()->chat->printSysMsg(tr("Program połączony"));
00301     disconnect(connect_buton, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(connectChat()));
00302     connect_buton->setToolTip(tr("Rozłącz"));
00303     connect_buton->setIcon(QIcon("icon/MainToolBar/disconnect.png"));
00304     connect(connect_buton, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(disconnectChat()));
00305 
00306     UserList->setEnabled(true);
00307     connect_buton->setEnabled(true);
00308     TextToolBar->setEnabled(true);
00309     ChatTextInput->setEnabled(true);
00310 
00311     is_connect = true;
00312 
00313     UserList->setMyNick(Settings->getNick());
00314     outcomming_file_window.setDir(Settings->getFileStoragePath());
00315     incoming_file_window.setDir(Settings->getFileStoragePath());
00316 }
00317 
00318 void GUIMainWindow::unableConnect()
00319 {
00320     TabList->publicChat()->chat->printSysMsg(tr("Nie udało sie połączyć"));
00321     connect_buton->setEnabled(true);
00322 
00323     QMessageBox::warning(this,QString("Błąd"),
00324 
00325     tr("Próba połączenia zakończona <b>niepowodzeniem</b><br> Sprawdź:<br>- czy adress broadcast jest poprawny<br>"
00326     "- ustawienia zapory ogniowej<br>"
00327     "- czy komputer jest podpięty do sieci"
00328     "- czy połączenie sieciowe jest włączone"));
00329 }
00330 
00331 void GUIMainWindow::disconnectChat ()
00332 {
00333     TabList->publicChat()->chat->printSysMsg(tr("Program rozłączony"));
00334     disconnect(connect_buton, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(disconnectChat()));
00335     connect_buton->setToolTip(tr("Połącz"));
00336     connect_buton->setIcon(QIcon("icon/MainToolBar/connect.png"));
00337     connect(connect_buton, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(connectChat()));
00338     try
00339     {
00340         comm.bye ();
00341     }
00342     catch(Exeptions & wyjatek)
00343     {
00344         QMessageBox::warning(this,QString(tr("Wyjątek:")),wyjatek.getErrorMessage());
00345     }
00346     UserList->clearAllUsers();
00347     UserList->setEnabled(false);
00348     TextToolBar->setEnabled(false);
00349     ChatTextInput->setEnabled(false);
00350     TabList->closeAllPrivChat();
00351 
00352     is_connect = false;
00353 }
00354 
00355 void GUIMainWindow::recvBMsg (QHostAddress host, QString msg)
00356 {
00357     QString message;
00358     message.append(this->time());
00359     message.append("<b>&nbsp;");
00360     message.append(userName(host));
00361     message.append("</b><br>");
00362     message.append(msg);
00363 
00364     TabList->publicChat()->chat->append(message);
00365     TabList->setTabTextColor(0);
00366     TabList->setTabIcon(0,QIcon("icon/Chat/chat.png"));
00367 }
00368 
00369 void GUIMainWindow::sendMsg()
00370 {
00371     if(this->ChatTextInput->toPlainText().size())
00372     {
00373         if((is_connect == true) && (TabList->getActiveTab()->getOnline() == true))
00374         {
00375             QString msg;
00376             msg.append(this->time());
00377             msg.append("<b>");
00378             msg.append("&nbsp;");
00379             msg.append(Settings->getNick());
00380             msg.append("&nbsp;</b><br>");
00381             msg.append("</td></tr><tr><td>");
00382             msg.append(this->ChatTextInput->toHtml());
00383     
00384             TabList->getActiveTab()->chat->printChatText(msg);
00385             if(TabList->getActiveTab()->getIp() == Settings->getBroadcast())    
00386             {
00387                 try
00388                 {
00389                     comm.sendBMsg (this->ChatTextInput->toHtml());
00390                 }
00391                 catch(Exeptions & wyjatek)
00392                 {
00393                     QMessageBox::warning(this,QString(tr("Wyjątek:")),wyjatek.getErrorMessage());
00394                 }
00395             }
00396             else
00397             {
00398                 try
00399                 {
00400                     comm.sendPMsg (TabList->getActiveTab()->getIp(), this->ChatTextInput->toHtml());
00401                 }
00402                 catch(Exeptions & wyjatek)
00403                 {
00404                     QMessageBox::warning(this,QString(tr("Wyjątek:")),wyjatek.getErrorMessage());
00405                 }
00406             }
00407         }
00408         this->ChatTextInput->clear ();
00409     }
00410 
00411 }
00412 
00413 void GUIMainWindow::createMainToolBar(QToolBar *tool_bar)
00414 {
00415     QAction *a;
00416     //polaczenie - rozlaczenie
00417     connect_buton = new QAction(QIcon("icon/MainToolBar/connect.png"), tr("Polacz"),tool_bar);
00418     connect(connect_buton, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(connectChat())); 
00419     tool_bar->addAction(connect_buton);
00420 
00421     //settings   
00422     a= new QAction(QIcon("icon/MainToolBar/configure.png"), tr("Ustawienia"),tool_bar);
00423     connect(a, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(configureChat()));  
00424     tool_bar->addAction(a);
00425     //clear page
00426 
00427     a= new QAction(QIcon("icon/MainToolBar/clear.png"), tr("Czyść okno wiadomości"),tool_bar);
00428     connect(a, SIGNAL(triggered()),this, SLOT(clearActiveChatPage()));   
00429     tool_bar->addAction(a);
00430 
00431     //close active tab
00432     close_active_tab_buton= new QAction(QIcon("icon/MainToolBar/close_page_active.png"), tr("Zamknij zakładkę"),tool_bar);
00433 
00434     connect(close_active_tab_buton, SIGNAL(triggered()), TabList, SLOT(closeActiveTab())); 
00435 
00436     tool_bar->addAction(close_active_tab_buton);
00437 
00438     close_active_tab_buton->setEnabled(false);
00439     tool_bar->addSeparator();
00440     a= new QAction(QIcon("icon/MainToolBar/help.png"), tr("O programie"),tool_bar);
00441     a->setShortcut(Qt::Key_F1);
00442     connect(a, SIGNAL(triggered()),this, SLOT(about()));
00443     tool_bar->addAction(a);
00444 
00445 }
00446 
00447 void GUIMainWindow::about()
00448 {
00449     QDialog aboutProgram;
00450     aboutProgram.setWindowOpacity(0.95);
00451     aboutProgram.setWindowTitle("lanChat ver. 1.0");
00452         
00453     QPalette pal = aboutProgram.palette();
00454     pal.setColor(QPalette::Window, Qt::white);
00455     aboutProgram.setPalette(pal);
00456     
00457     QString about;
00458     about.append("<TABLE>");
00459     about.append("<TR><TD><h3>Autorzy:</h3></TD></TR>");
00460     about.append("<TR><TD></TD></TR>");
00461     about.append("<TR><TD><b>GJMP:</b></TD><TD>  <font color=#0055FF>gjmp@o2.pl </font><br></TD></TR>");
00462     about.append("<TR><TD><b>luik:</b></TD><TD>  <font color=#0055FF>luik@bielawa.info </font><br></TD></TR>");
00463     about.append("<TR><TD><b>n0rn:</b></TD><TD>  <font color=#0055FF>n0rn@tlen.pl </font><br></TD></TR>");
00464     about.append("<TR><TD><b>PeBek:</b></TD><TD> <font color=#0055FF>pebek.tux@gmail.com </font><br></TD></TR>");
00465     about.append("<TR><TD><b>PKW:</b></TD><TD>  <font color=#0055FF>pkw@vitea.pl </font><br></TD></TR>");
00466     about.append("</TABLE>");
00467     about.append("<TABLE>");
00468     about.append("<TR><TD><h3> Strona internetowa </h3></TD></TR>");
00469     about.append("<TR><TD><font color=#0055FF><a>http://avalanche-chat.sourceforge.net<a></font></TD></TR>");
00470     about.append("</TABLE>");    
00471     
00472     QHBoxLayout *main = new QHBoxLayout;
00473     
00474     QVBoxLayout *picture = new QVBoxLayout;
00475     QPixmap *logo = new QPixmap("icon/logoMini.png");
00476     QLabel *pixmapLabel = new QLabel;
00477     pixmapLabel->setPixmap(*logo);
00478     QLabel *authors = new QLabel;
00479     authors->setText(about);
00480     
00481     picture->addWidget(pixmapLabel);
00482     picture->addStretch(1);
00483     main->addLayout(picture);
00484     main->addWidget(authors);
00485     aboutProgram.setLayout(main);
00486     
00487     aboutProgram.exec();  
00488     
00489 }
00490 
00491 
00492 
00493 
00494 
00495 
00496 void GUIMainWindow::cancelFileTransfer()
00497 
00498 {
00499     //przerwanie transferu
00500     try
00501     {
00502         if(is_file_outcoming)
00503         {
00504             comm.cancelTranfer ();
00505             outcomming_file_window.setActive(0);
00506         }
00507         else
00508         {
00509             comm.cancelTranfer ();
00510             incoming_file_window.setActive(0);
00511         }
00512     }
00513     catch(Exeptions & wyjatek)
00514     {
00515         QMessageBox::warning(this,QString(tr("Wyjątek:")),wyjatek.getErrorMessage());
00516     }
00517     TabList->getActiveTab()->chat->printSysMsg(tr(" <b>Przerwano transfer plików</b>"));
00518 }
00519 
00520 void GUIMainWindow::incomingFile(QHostAddress host, QString file, quint32 size)
00521 {
00522     //jesli klasa juz jest aktywna
00523     if(!(incoming_file_window.isActive()) && !(outcomming_file_window.isActive()) )
00524     {
00525         //plij jest odbierany
00526         is_file_outcoming = 0;
00527         QString nick(this->UserList->returnNameUser(host));
00528         if( incoming_file_window.showWindowQuestion(nick, file) )
00529         {
00530             //ustawiam zmiena klasy na aktywana zeby nie mozna bylo odbierac wiecej niz jeden plik
00531             incoming_file_window.setActive(1);
00532             QString file_to_save("");
00533             file_to_save.append( incoming_file_window.saveFille(file));
00534             //jelsi wybrany plik nie jest pusty
00535             if( file_to_save != "")
00536             {
00537                 //odbieramy tenze plik
00538                 try
00539                 {
00540                     //wysylam potwierdzenei odbioru pliku
00541                     comm.acceptFileRequest (host, file_to_save);
00542                 }
00543                 catch(Exeptions & wyjatek)
00544                 {
00545                     QMessageBox::warning(this,QString(tr("Wyjątek:")),wyjatek.getErrorMessage());
00546                 }
00547                 
00548                 TabList->getActiveTab()->chat->append(tr("Zapisuje plik jako: <b>"));
00549                 TabList->getActiveTab()->chat->append(file_to_save);
00550                 incoming_file_window.showTransfer(nick, file_to_save);
00551             }
00552             else
00553             {
00554                 TabList->getActiveTab()->chat->printSysMsg(tr("Odmowa przyjęcia pliku"));
00555                 try
00556                 {
00557                     //jeśli nie chemy przyjąc pliku
00558                     comm.refuseFileRequest (host);
00559                     //klasa ustawiam na deaktywna
00560                     incoming_file_window.setActive(0);
00561                 }
00562                 catch(Exeptions & wyjatek)
00563                 {
00564                     QMessageBox::warning(this,QString(tr("Wyjątek:")),wyjatek.getErrorMessage());
00565                 }
00566             }
00567         }
00568         else
00569         {
00570             TabList->getActiveTab()->chat->printSysMsg(tr("Odmowa przyjęcia pliku"));
00571             try
00572             {
00573                 //jesli nie chemy przyjac pliku
00574                 comm.refuseFileRequest (host);
00575                 //klasa ustawiam na deaktywna
00576                 incoming_file_window.setActive(0);
00577             }
00578             catch(Exeptions & wyjatek)
00579             {
00580                 QMessageBox::warning(this,QString(tr("Wyjątek:")),wyjatek.getErrorMessage());
00581             }
00582         }
00583     }
00584 }
00585 
00586 
00587 
00588 void GUIMainWindow::transferEnd (QHostAddress host, bool czy_ok)
00589 
00590 {
00591     if(is_file_outcoming)
00592     {
00593         outcomming_file_window.upgradeTransfer(100);
00594         outcomming_file_window.setActive(0);
00595     }
00596     else
00597     {
00598         incoming_file_window.upgradeTransfer(100);
00599         incoming_file_window.setActive(0);
00600     }
00601     if(czy_ok)
00602     {
00603         TabList->getActiveTab()->chat->printSysMsg(tr("Transfer pliku zakończył się powodzeniem"));
00604     }
00605     else
00606     {
00607         TabList->getActiveTab()->chat->printSysMsg(tr("Transfer pliku zakończył się <b> NIEPOWODZENIEM </b>"));
00608     }
00609 }
00610 
00611 void GUIMainWindow::fileProgress (int procent)
00612 {
00613     if(is_file_outcoming)
00614     {
00615         outcomming_file_window.upgradeTransfer(procent);
00616     }
00617     else
00618     {
00619         incoming_file_window.upgradeTransfer(procent);
00620     }
00621 }
00622 
00623 void GUIMainWindow::configureChat()
00624 {
00625     Settings->exec();
00626 }
00627 
00628 void GUIMainWindow::tabCanNotBeClose()
00629 {
00630     close_active_tab_buton->setEnabled(false);
00631 }
00632 
00633 void GUIMainWindow::tabCanBeClose()
00634 {
00635     close_active_tab_buton->setEnabled(true);
00636 }
00637 
00638 void GUIMainWindow::isOnline()
00639 {
00640     if(is_connect)
00641     ChatTextInput->setEnabled(true);
00642 }
00643 
00644 void GUIMainWindow::isNotOnline()
00645 {
00646     ChatTextInput->setEnabled(false);
00647 }
00648 
00649 void GUIMainWindow::setUserOnline(QHostAddress host, QString msg)
00650 {
00651     if(TabList->isCreate(host))
00652     {
00653         TabList->tab(TabList->getTabNumber(host))->setOnline(true);
00654         TabList->setTabIcon(TabList->getTabNumber(host),QIcon("icon/Chat/user.png"));
00655         TabList->setTabTextColor(TabList->getTabNumber(host), Qt::black);
00656         if(TabList->getTabNumber(host) == TabList->currentIndex())
00657         {
00658             ChatTextInput->setEnabled(true);
00659       }
00660     }
00661 }
00662 
00663 QString GUIMainWindow::time()
00664 {
00665     QString msg;
00666     msg.append("<font color=\"blue\">");
00667     msg.append(QTime::currentTime().toString());
00668     msg.append("</font>");
00669     return msg;
00670 }
00671 
00672 QString GUIMainWindow::userName(QHostAddress host)
00673 {
00674     QString user_name;
00675     if((user_name = this->UserList->returnNameUser(host)) != "")
00676     {
00677         return user_name;
00678     }
00679     else
00680     {
00681         return host.toString();
00682     }
00683 }
00684 
00685 void GUIMainWindow::clearActiveChatPage()
00686 {
00687     TabList->getActiveTab()->chat->clear();
00688 }
00689 
00690 void GUIMainWindow::setApperance()
00691 {
00692     QPalette tmp;
00693     tmp = ChatTextInput->palette();
00694     tmp.setColor(QPalette::Base,Settings->getBackgroundColor());
00695     ChatTextInput->setPalette(tmp);
00696     ChatTextInput->setDefFontColor(Settings->getFontColor());
00697     ChatTextInput->setTextColor(Settings->getFontColor());
00698     tmp = UserList->palette();
00699     tmp.setColor(QPalette::Base,Settings->getBackgroundColor());
00700     tmp.setColor(QPalette::Text,Settings->getFontColor());
00701     UserList->setPalette(tmp);
00702     tmp = TabList->palette();
00703     tmp.setColor(QPalette::Base,Settings->getBackgroundColor());
00704     tmp.setColor(QPalette::Text,Settings->getFontColor());
00705     TabList->setPalette(tmp);
00706     if(Settings->getOpacityEnabled())
00707     {
00708         this->setAutoFillBackground(false);
00709         this->setAttribute(Qt::WA_NoSystemBackground, false);
00710         this->setWindowOpacity(Settings->getOpacity());
00711     }
00712     else
00713     {
00714         this->setWindowOpacity(1.0);
00715     }
00716     if(is_connect)
00717     {
00718         this->disconnectChat();
00719         this->connectChat();
00720     }
00721 }
00722 
00723 void GUIMainWindow::closeEvent(QCloseEvent *e)
00724 {
00725  if(is_connect)   
00726     try
00727     {
00728         comm.bye();
00729     }
00730     catch(Exeptions & wyjatek)
00731     {
00732             QMessageBox::warning(this,QString(tr("Wyjątek:")),wyjatek.getErrorMessage());
00733     }
00734     e->accept();
00735 }
00736 

Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:08 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6