GUIIncomingFileWindow.cpp

IdĽ do dokumentacji tego pliku.
00001 #include "GUIIncomingFileWindow.h"
00002 #include "exeptions.h"
00003 
00004 
00005 GUIIncomingFileWindow::GUIIncomingFileWindow(QWidget *parent) : QWidget (parent)
00006 {
00007     file_dialog = new QFileDialog(this);
00008     progres_dialog = NULL;
00009     this->is_active = 0;
00010 }
00011 
00012 
00013 
00014 QString GUIIncomingFileWindow::saveFille(QString file_name)
00015 {
00016     this->dir.append("");
00017     this->dir.append(file_name);
00018 
00019     file.clear ();
00020     file.append( QFileDialog::getSaveFileName(
00021           this,
00022           tr("Wybierz miejsce do zapisu pliku"),
00023           file_name,
00024           "All (*.*)")
00025         );
00026     return file;
00027 }
00028 
00029 bool GUIIncomingFileWindow::showWindowQuestion(QString &nick, QString &file)
00030 {
00031     question = new QMessageBox(this);
00032 
00033     QString msg(tr("Użytkownik: "));
00034     msg.append(nick);
00035     msg.append(tr(" chce Ci wyslać plik: <b>"));
00036     msg.append(file);
00037     msg.append(tr(" </b><br>Czy zgadzasz się na przyjęcie pliku?"));
00038 
00039     bool answer = question->question(
00040         this,
00041         tr("Próba wysłania pliku"),
00042         msg,
00043         tr("&Tak"), tr("&Nie"),
00044         QString(), 0, 1);
00045 
00046     return !(answer);
00047 }
00048 
00049 void GUIIncomingFileWindow::showTransfer(QString &nick, QString &file)
00050 {
00051     QString label(tr("odbieram plik: "));
00052     label.append(file);
00053     label.append(tr("<br>od usera: <b>"));
00054     label.append(nick);
00055     label.append("</b>");
00056 
00057     progres_dialog = new QProgressDialog( label, QString(tr("Anuluj")), 0, 100, this, 0 );
00058     progres_dialog->setValue(0);
00059     connect(progres_dialog, SIGNAL(canceled()), this, SLOT(sendSignalCancelFileDownload()));
00060 }
00061 
00062 void GUIIncomingFileWindow::setActive(bool wartosc)
00063 {
00064     this->is_active = wartosc;
00065 }
00066 
00067 bool GUIIncomingFileWindow::isActive()
00068 {
00069     return this->is_active;
00070 }
00071 
00072 void GUIIncomingFileWindow::setDir(QString l_dir)
00073 {
00074     this->dir = l_dir;
00075 }
00076 
00077 void GUIIncomingFileWindow::upgradeTransfer(int procent_downloadu)
00078 {
00079     try
00080     {
00081         //jesli procent jest mieniejszy od zera
00082         if(procent_downloadu < 0)
00083         {
00084                 QString error_msg(tr("Liczba "));
00085                 QString numerek;
00086                 numerek.setNum(procent_downloadu);
00087                 error_msg.append (numerek);
00088                 error_msg.append (tr(" jest zdecydowanie mniejsza od zera "));
00089             //Jakas lipa, ktora nie dziala
00090             throw Exeptions(821,error_msg,
00091                                 tr(" GuiActiveUserList::upgrateProcentOutComingFile(int procent_downloadu)"),
00092 
00093                                 tr("w celu ominięcia tego blędu proszę wysyłać liczby calkowite z zakresu od 0 do 100, jeśli nie jesteś developerem proszę poinformuj o tym blędzie autorów programu"));
00094         }
00095         else 
00096         //jeśli nick do dodania jest już na liście kontaktów (ip może być inne)
00097         if(procent_downloadu > 100)
00098         {
00099                 QString error_msg(tr("Liczba "));
00100                 QString numerek;
00101                 numerek.setNum(procent_downloadu);
00102                 error_msg.append (numerek);
00103                 error_msg.append (tr(" jest zdecydowanie wieksza od 100 "));
00104             //Jakas lipa, ktora nie dziala
00105             throw Exeptions(822,error_msg,
00106                                 tr(" GuiActiveUserList::upgrateProcentOutComingFile(int procent_downloadu)"),
00107                                 tr("w celu ominięcia tego blędu proszę wysyłać liczby całkowite z zakresu od 0 do 100, jeśli nie jesteś developerem proszę poinformuj o tym blędzie autorów programu"));
00108         }
00109     //jeśli wszystko przebiegło dobrze, to aktualizujemy procencik;
00110     progres_dialog->setValue( procent_downloadu);
00111     }
00112     catch(Exeptions & wyjatek)
00113     {
00114         QWidget widget;
00115         QMessageBox::about(&widget,QString(tr("Wyjątek:")),wyjatek.getErrorMessage());
00116     }
00117 }
00118 
00119 
00120 void GUIIncomingFileWindow::sendSignalCancelFileDownload()
00121 {
00122     emit signalCancelFileDownload();
00123 }

Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:08 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6