Dokumentacja pliku GUIChatView.h

#include <QTextBrowser>
#include <QString>
#include <QColor>

Wykres zależności załączania dla GUIChatView.h:

Ten wykres pokazuje, które pliki bezpośrednio lub pośrednio załączają ten plik:

Idź do kodu źródłowego tego pliku.

Komponenty

class  GUIChatView


Wygenerowano Sun Jun 11 12:55:17 2006 dla lanChat programem  doxygen 1.4.6