W celu zmienienia portu do przesylania rozmów i komunikatów kontrolnych należy wyedytowac plik konfiguracyjny "settings.ini" i zamienic domyślnie ustawiony port 2310 na rządany


"settings.ini"

[apperance]
background_color=#ffffff
font_color=#000000
font_color_system_msg=#ff0000
font_color_system_user_msg=#00ff00
opacity=0.9
opacity_enabled=false

[network]
broadcast=255.255.255.255
file_storage_path=
port=
2310
user_nick=Walhalli